Zateplení podlahy

desky z pěnového polystyrenu

tepelně izolační vlastnosti

Tepelně izolační
vlastnosti

Vyznačuje se velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λD, což je dáno jeho buněčnou strukturou tvořenou mnoha uzavřenými buňkami vyplněnými vzduchem.
Vysoká pevnost v tlaku a tahu

Vysoká pevnost
v tlaku a tahu

Vlastnosti EPS umožňují použití na nepochuzné střechy, ale také na střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Například EPS 100 vykazuje pevnost v tlaku větší jak 100 kPa při 10% lineární deformaci a odolává tlaku až 20 kPa (tj. 2 000 kg/m2).
U nepochůzných střech se používá EPS 70 jako podkladní vrstva a EPS 100 jako vrchní vrstva, oblast použití EPS 150 a 200, případně XPS je do skladeb pochůzných teras.
Minimální hmotnost

Minimální
hmotnost

U dodatečného zateplení nebo u novostaveb je nosná konstrukce díky nízké objemové hmotnosti EPS minimálně zatěžována. Nízká hmotnost EPS také umožňuje snadnou manipulaci desek a jejich transport na střechy.
Nízká nasákavost

Nízká
nasákavost

Maximální nasákavost je 5 % objemové hmotnosti, což je mnohem nižší v porovnání s tepelnou izolací z minerální plsti. Při případném zatečení do konstrukce, aplikaci za zhoršených klimatických podmínek, zvýšené kondenzaci v konstrukci anebo při nesprávném provedení parotěsnící vrstvy tak nedojde k znehodnocení pěnového polystyrenu a výrazně se tím nesnižují jeho teplené a mechanické vlastnosti.
Odolnost proti stárnutí

Odolnost
proti stárnutí

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.
Biologické vlastnosti

Biologické
vlastnosti

EPS nevytváří živnou půdu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví a netrouchniví, neškodí mu ani půdní bakterie.
Chemická odolnost

Chemická
odolnost

EPS lze kombinovat se všemi běžnými stavebními materiály. Neodolává organickým rozpouštědlům a nelze ho použít v přímém kontaktu s hydroizolačními fóliemi z měkčeného PVC. Jako hydroizolační vrstvu je proto výhodné použít samolepící asfaltové pásy, které lze aplikovat přímo na EPS.
Tepelná odolnost

Tepelná
odolnost

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.
Zdravotní nezávadnost

Zdravotní
nezávadnost

EPS splňuje nejpřísnější kritéria zdravotní nezávadnosti a při jeho výrobě nebo aplikaci nevzniká žádné zdravotní riziko pro člověka. Při aplikaci nejsou vyžadovány žádné ochranné pomůcky, ani v uzavřených místnostech.
Cenová dostupnost

Cenová
dostupnost

Při svých vynikajících vlastnostech zůstává v porovnání s ostatními typy tepelných izolací cenově dostupný a to platí i při speciálních aplikacích, jako jsou spádové desky EPS nebo desky kašírované hydroizolačním asfaltovým pásem. Je to způsobeno především nízkou energetickou náročností při výrobě.
PARABIT EPS 100

Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí, rozměrově stabilizované, určené k izolacím s běžnými požadavky na zatížení, například zateplení plochých střech a podlah.

Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 100
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
Použití – podlahy Pro běžné zatížení
Použití – střechy Optimální pro běžné zatížení
PARABIT EPS 150

Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí, rozměrově stabilizované, určené k izolacím s vyššími požadavky na zatížení, například zateplení částečně pochozích plochých střech a zateplení podlah.

Technické vlastnosti:
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 150
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
Použití – podlahy Optimální pro vysoké zatížení
Použití – střechy Optimální pro vysoké zatížení
PARABIT EPS 200

Tepelně izolační desky se sníženou hořlavostí, rozměrově stabilizované, určené k izolacím s vysokými požadavky na zatížení, například podizolační vrstvy zelených střech, přetížené střechy, zatěžované podlahy.

Technické vlastnosti:
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,033 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 200
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
Použití – podlahy Optimální pro vysoké zatížení
Použití – střechy Optimální pro vysoké zatížení
PARABIT EPS 100 grey

Tepelně izolační desky s obsahem grafitu s vysokým izolačním účinkem a zvýšenou pevností v tlaku určené pro fasádní zateplovací systémy ETICS.

Při aplikaci tohoto typu izolantu je nutné dbát na technologický postup montáže, zejména neskladovat a nezpracovávat desky na přímém slunci a používat odpovídající typy lepících a stěrkových hmot.

Při aplikaci se doporučuje používání ochranných sítí.

Technické vlastnosti:
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,031 Wm-1K-1
Napětí v tlaku (kPa) 100
Tloušťka (mm) 10 - 300
Rozměr desky 1000 x 500
1000 x 1000
1000 x 2000
Použití – podlahy Pro běžné zatížení
Použití – střechy Optimální pro běžné zatížení
EPS BALÍKY v mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110-120 130-160 70-250 260-300
Ks / balení 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 0,5 x 1 m 25 12,5 8 6 5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5
m2 / bal – 1 x 1 m 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 2 x 1 m 100 50 32 24 20 16 14 12 10 10 8 6 4 2