Ostatní produkty

tepelně izolační vlastnosti

Tepelně izolační
vlastnosti

Vyznačuje se velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti λD, což je dáno jeho buněčnou strukturou tvořenou mnoha uzavřenými buňkami vyplněnými vzduchem.
Vysoká pevnost v tlaku a tahu

Vysoká pevnost
v tlaku a tahu

Vlastnosti EPS umožňují použití na nepochuzné střechy, ale také na střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Například EPS 100 vykazuje pevnost v tlaku větší jak 100 kPa při 10% lineární deformaci a odolává tlaku až 20 kPa (tj. 2 000 kg/m2).
U nepochůzných střech se používá EPS 70 jako podkladní vrstva a EPS 100 jako vrchní vrstva, oblast použití EPS 150 a 200, případně XPS je do skladeb pochůzných teras.
Minimální hmotnost

Minimální
hmotnost

U dodatečného zateplení nebo u novostaveb je nosná konstrukce díky nízké objemové hmotnosti EPS minimálně zatěžována. Nízká hmotnost EPS také umožňuje snadnou manipulaci desek a jejich transport na střechy.
Nízká nasákavost

Nízká
nasákavost

Maximální nasákavost je 5 % objemové hmotnosti, což je mnohem nižší v porovnání s tepelnou izolací z minerální plsti. Při případném zatečení do konstrukce, aplikaci za zhoršených klimatických podmínek, zvýšené kondenzaci v konstrukci anebo při nesprávném provedení parotěsnící vrstvy tak nedojde k znehodnocení pěnového polystyrenu a výrazně se tím nesnižují jeho teplené a mechanické vlastnosti.
Odolnost proti stárnutí

Odolnost
proti stárnutí

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.
Biologické vlastnosti

Biologické
vlastnosti

EPS nevytváří živnou půdu pro mikroorganismy, nehnije, neplesniví a netrouchniví, neškodí mu ani půdní bakterie.
Chemická odolnost

Chemická
odolnost

EPS lze kombinovat se všemi běžnými stavebními materiály. Neodolává organickým rozpouštědlům a nelze ho použít v přímém kontaktu s hydroizolačními fóliemi z měkčeného PVC. Jako hydroizolační vrstvu je proto výhodné použít samolepící asfaltové pásy, které lze aplikovat přímo na EPS.
Tepelná odolnost

Tepelná
odolnost

Mnohostranné a dlouhodobé použití EPS prokázalo, že při správné aplikaci zůstávají jeho vlastnosti téměř nezměněny.
Zdravotní nezávadnost

Zdravotní
nezávadnost

EPS splňuje nejpřísnější kritéria zdravotní nezávadnosti a při jeho výrobě nebo aplikaci nevzniká žádné zdravotní riziko pro člověka. Při aplikaci nejsou vyžadovány žádné ochranné pomůcky, ani v uzavřených místnostech.
Cenová dostupnost

Cenová
dostupnost

Při svých vynikajících vlastnostech zůstává v porovnání s ostatními typy tepelných izolací cenově dostupný a to platí i při speciálních aplikacích, jako jsou spádové desky EPS nebo desky kašírované hydroizolačním asfaltovým pásem. Je to způsobeno především nízkou energetickou náročností při výrobě.
EPS PERIMETR SOKLOVÁ DESKA
EPS PERIMETR SOKLOVÁ DESKA

Tepelně izolační desky s vysokou pevností v tlaku a minimální nasákavostí. Jsou vyráběné buď s rovnou hranou na obvodu, nebo s polodrážkou. Pro tepelnou izolaci budov, zejména pro speciální tepelné izolace konstrukcí.

Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 Wm-1K-1
Tloušťka (mm) 8 - 1200
Rozměr desky 500 x 1000
XPS - extrudovaný polystyren
XPS - extrudovaný polystyren

Tepelně izolační desky z extrudovaného polystyrenu (XPS) výrazně snižují tepelné ztráty budov. Použití je především pro zateplení soklů, základových desek či zateplení stavebních otvorů (dveře, okna).

Technické údaje:
Součinitel tepelné vodivosti λD mění se s tloušťkou izolantu
Tloušťka (mm) 20 - 1200
Rozměr desky 1250 x 600
Lepidlo Penopur
Lepidlo Penopur

Jedná se o jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, splňující normu ČSN/EN 204.

Atikové klíny
Atikové klíny

Atikový klín je prvek ploché střechy z EPS, který se používá při přechodu mezi svislými a vodorovnými prvky hydroizolace plochých střech (např. atiky, prostupy střešní konstrukcí, komíny, ...)

Technické údaje:
Délka (mm) - EPS 70 nebo EPS 100 1000
Rozměr atikových klínů 50 x 50
60 x 60
70 x 70
80 x 80
90 x 90
100 x 100
110 x 110
120 x 120
EPS BALÍKY v mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110-120 130-160 70-250 260-300
Ks / balení 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 0,5 x 1 m 25 12,5 8 6 5 4 3,5 3 2,5 2,5 2 1,5 1 0,5
m2 / bal – 1 x 1 m 50 25 16 12 10 8 7 6 5 5 4 3 2 1
m2 / bal – 2 x 1 m 100 50 32 24 20 16 14 12 10 10 8 6 4 2