O firmě

Společnost KVK PARABIT a. s. s provozovnou v Pardubicích - Semtíně, je na trhu od roku 2007. Je držitelem Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A Cechu pro zateplování budov v ČR (CZB). Od roku 2011 je součástí skupiny KVK Holding, a. s. Kromě klasického bílého EPS dodává KVK PARABIT a. s. i šedý pěnový polystyren (GREY), spádové desky, atikové klíny, perimetry, XPS či střešní systémy na ploché střechy (PENOROOF, PENOKID) a asfaltové pásy, které se výrábějí ve výrobních závodech ve Svobodě nad Úpou a Rychnově nad Kněžnou.

V roce 2016 byla realizována rozsáhlá modernizace výrobního závodu. V rámci této investice byla instalována např. nová technologie od firmy Erlenbach. Cílem instalace moderních výrobních agregátů je navýšit kapacitu výroby, zvýšit kvalitativní parametry vyráběných produktů a snížit energetickou náročnost výroby. Polystyren se vyrábí za pomoci syté vodní páry ze zpěňovaného polystyrenu dodávaného do blokových forem. Následně je rozřezán odporovým drátem na desky, spádové desky plochých střech a další výrobky.

     Nová technologie od firmy Erlenbach            

Filozofie firmy

Pěnový polystyren (EPS) patří více než padesát let k významným izolačním materiálům, bez kterých již není v současnosti možné energeticky hospodárné stavění. Společnost KVK PARABIT, a. s. sleduje svým podnikáním mimo jiných aspektů stavění, zejména Energetických úspor, Ekologie a Estetiky (3E).

 

Energetické úspory

Kvalitním a dobře připraveným projektem a následným provedením zateplení domu se ušetří 30 - 50 % nákladů na vytápění. U nízkoenergetických a pasivních domů až 70 - 97 % nákladů na vytápění.

 
Podrobné informace k programu Nová zelená úsporám naleznete na: www.novazelenausporam.cz
Naše registrace v programu Nová zelená úsporám.

 

Ekologie

V rámci zateplování je důležité udržet vyprodukované teplo (energii) uvnitř domu. Zateplením budov docílíme snížení emise skleníkových plynů (CO2). V průměru 1m tepelné izolace ušetří až 50 kg emisí CO2 za rok. Zateplovací systémy z EPS produktů jsou plně recyklovatelné a našemu zdraví neškodné.

 

Estetické ztvárnění stavby

Zateplením fasády domu je zajištěna trvale funkční ochrana před povětrnostními vlivy s dokonalým estetickým ztvárněním. Estetickým ztvárněním se u takto zateplených fasád meze nekladou.

 

Poskytované služby

Cílem společnosti KVK PARABIT, a. s. není jen dodávat kvalitní produkt, ale poskytovat i potřebné služby a řešení pro zákazníky. 

Jednou z hlavních poskytovaných služeb je technické řešení zateplení a odvodnění plochých střech. Na základě technických podkladů od zákazníků je realizováno zhotovení projektu spotřeby a skladby spádových desek, tzv. kladečského plánu, který je zpracováván technickým specialistou zdarma.