Systém KVK PUZZLE

1. 5. 2016

KVK PENOPOL s. r. o. výrobce tepelné izolace z pěnového polystyrenu EPS ve spolupráci s KVK PARABIT, a. s. výrobcem asfaltových hydroizolačních pásů, nabízí systém KVK PUZZLE, který je určený pro novostavby nebo rekonstrukce plochých střech od 75 m2. Jedná se o systémové řešení skladby střešního pláště pro různé typy nosné konstrukce, podkladu, kde je spádování střechy řešeno pomocí vrstvy tepelné izolace z desek EPS se spádem 2 %. Skladba střechy obsahuje parozábranu, dvě vrstvy EPS a vrchní dvouvrstvou hydroizolaci z SBS modifikovaných asfaltových pásů.

Systém KVK PUZZLE pro ploché střechy vám ušetří čas nejen se samotnou dodávkou potřebného materiálu, ale výrazně se vám zkrátí čas potřebný pro realizaci skladby ploché střechy.

Jedná se o rychlé a jednoduché řešení, kdy desky tepelné izolace z EPS jsou na podklad a mezi sebou lepeny PU lepidlem. Jako podkladní hydroizolační vrstva střechy je použit samolepící asfaltový pás KVK PARABIT, a. s., který se aplikuje přímo na desky z EPS a zkrátí se tím čas pro zajištění střechy proti případnému zatečení až o 50 %. Žádnou vrstvu ve skladbě střechy není nutné stabilizovat pomocí mechanického kotvení do nosného podkladu (přes parozábranu) a výrazně se tím zvýší účinnost parozábrany, která není narušena. Doporučené skladby jsou navrženy dle našich dlouholetých zkušeností s problematikou hydroizolací a tepelně technických požadavků staveb, takže jejich realizací předejdete případným problémům, které se u plochých střech mohou objevovat.

Pro správnou pokládku spádových desek je potřeba postupovat dle kladečského plánu, který vám do 200 m2 zpracujeme zdarma do 2 pracovních dnů. V případě, že plocha střechy je větší, než 200 m2 bude termín zpracování kladečského plánu upřesněn dle náročnosti střechy. Kladečský plán navrhujeme tak, aby následná pokládka byla co nejjednodušší, s minimálním prořezem materiálu a ekonomicky nejvýhodnější. Součástí plánu je uvedení konečné spotřeby spádových a rovných desek, což pomáhá předejít případným dalším nákladům.

Pro vypracování kladečského plánu je potřeba zaslat:

  • Výkres střechy s kótami (půdorys, řez)
  • Rozmístění střešních vpustí, prostupujících konstrukcí, komínů, světlíků, apod.

Další důležité informace o systému KVK PUZZLE naleznete na webových stránkách www.kvkpuzzle.cz.