Nová zelená úsporám

Přehled SVT kódu výrobků KVK PENOPOL s. r. o.

Název výrobku Kód
EPS 70 F SVT348
EPS 100 F SVT2192
EPS 70 SVT4279
EPS 100 SVT2194
EPS 150 SVT4280
EPS 200 SVT4282
EPS 70 PENOGREY SVT4275
EPS 100 PENOGREY SVT6805

 Podrobné informace k programu Nová zelená úsporám naleznete na: www.novazelenausporam.cz  
 Naše registrace v programu Nová zelená úsporám.