Pěnový polystyren

na izolaci střech, zdí i podlah

Desky z pěnového polystyrenu

Pěnový polystyren (EPS) patří více než padesát let k významným izolačním materiálům, bez kterých již není v současnosti možné energeticky hospodárné stavění. Vyrábí se za pomocí syté vodní páry ze zpěňovaného polystyrenu, dodávaného ve formě perlí, do blokových forem. Následně je rozřezán odporovým drátem na desky, spádové desky plochých střech, přírezy apod. Společnost KVK Penopol s. r. o. sleduje svým podnikáním mimo jiných aspektů stavění, zejména oblast energetických úspor, ekologie a estetiky.

Tepelné izolační vlastnosti

Tepelné izolační
vlastnosti

Nízká hmotnost

Nízká
hmotnost

Cenová dostupnost

Cenová
dostupnost

Co je nového ?

6. 9. 2017

Sika® podepsala dohodu o převzetí společnosti KVK Holding a.s.   Sika® je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s ve...

29. 5. 2017

Rádi bychom vás tímto informovali o uskutečnění plánované fúze společností KVK PARABIT, a. s. a KVK PENOPOL s. r. o, kdy dne 23.5.2017 byl do sbírk...