Pěnový polystyren EPS KVK PENOPOL

Pěnový polystyren (EPS) patří více než padesát let k významným izolačním materiálům, bez kterých již není v současnosti možné energeticky hospodárné stavění.

Vyrábí se za pomocí syté vodní páry ze zpěňovaného polystyrenu, dodávaného ve formě perlí, do blokových forem. Následně je rozřezán odporovým drátem na desky, spádové desky plochých střech, přírezy apod.

 

NOVINKA Systém KVK PUZZLE

Pěnový polystyren EPS KVK PENOPOL, s. r. o. a asfaltové pásy KVK PARABIT, a. s. na jednom místě. 

  • dodání objednaného materiálu do 5-ti pracovních dnů
  • zdarma zpracování kladečského plánu
  • technické poradenství
  • dodání PU lepidla pro lepení EPS za zvýhodněných podmínek

VÍCE INFORMACÍ

Hlavní vlastnosti

Tepelně izolační vlastnosti

Vysoká pevnost v tlaku a tahu

Minimální hmotnost